Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη προμήθειας ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8''

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης αποχέτευσης Σύρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8'' εκτιμώμενης αξίας 65.800 Ευρώ χωρις ΦΠΑΚατεβάστε...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη προμήθειας σωλήνων πολυαιθυλενίου

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης αποχέτευσης Σύρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου εκτιμώμενης αξίας 70.000 Ευρώ χωρις ΦΠΑΚατεβάστε την διακήρυξη:...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη αντικατάστασης τμήματος καταθληπτικού αγωγού

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης αποχέτευσης Σύρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Αντικατάσταση τμήματος καταθληπτικού αγωγού εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης" εκτιμώμενης αξίας...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη προμήθειας φίλτρων πόσιμου νερού

Προμήθεια φίλτρων μετεπεξεργασίας πόσιμου νερού εργοστασίου αφαλάτωσης, με ενοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 140.00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ   Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου

Διακήρυξη «Προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης νήσου Σύρου δυναμικότητας παραγωγής 1.000m3/ημέρα» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 350.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ Αντικείμενο της σύμβασης είναι,...
Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη για προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει της σχέσης ποιότητας - τιμής, βάσει των διατάξεων...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 05/Γ/02.05.2017ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.650,00 €ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΎΡΟΥδιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου

Ερμούπολη 02.05.2017Αρ. Πρωτ.: 03/Γ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑΣ Σύρου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σύρος 3/10/2016 (Αρ. Πρωτ. 1443) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 47496/4-7-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίουβ. τις διατάξεις...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Μελέτης : 02/2016«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ». Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σύρου προκηρύσσει δημόσιο...
Διαβάστε περισσότερα