Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 05/Γ/02.05.2017ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.650,00 €ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΎΡΟΥδιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, με...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑ Σύρου

Ερμούπολη 02.05.2017Αρ. Πρωτ.: 03/Γ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης για τη ΔΕΥΑΣ Σύρου. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σύρος 3/10/2016 (Αρ. Πρωτ. 1443) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 47496/4-7-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίουβ. τις διατάξεις...
Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Μελέτης : 02/2016«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ». Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σύρου προκηρύσσει δημόσιο...
Διαβάστε περισσότερα