Αρχική | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | Διοίκηση

Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ερμούπολης.

Από τα μέλη αυτά τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ερμούπολης, δύο(2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ερμούπολης γνώστες θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής (Εργατικό κέντρο Κυκλάδων) και ένας  (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.