Αρχική | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | Το διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

Αντιπρόεδρος
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ

Μέλη
ΖΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου
ΜΠΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ