Ύδρευση

Τα τελευταία δίκτυα ύδρευσης άρχισαν να κατασκευάζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και υδροδοτούσαν την Ερμούπολη με νερό του παλαιού εργοστασίου αφαλάτωσης του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε την ίδια περίοδο.

Το δίκτυο, σύμφωνα με τη μελέτη, χωριζόταν σε δύο κύρια τμήματα από τα οποία το πρώτο υδροδοτούταν από τις υδατοδεξαμενές της περιοχής Μπαρούμη και το δεύτερο από τις υδατοδεξαμενές Επισκοπείου.

Για τις περιοχές της πόλης με μεγαλύτερο υψόμετρο π.χ. Ανάστασης, Καμινίων και Δηλίου κατασκευάστηκαν μικρότερες δεξαμενές στην Ανάσταση και το Δήλι. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε και η μεταλλική δεξαμενή Ταλάντων, χωρητικότητας 6.000 κυβικών, που θα χρησιμοποιούταν σαν αποθήκη με την προοπτική μάλιστα να καλύψει και τυχόν επεκτάσεις των δικτύων προς την πλευρά του Φοίνικα.

Τα δίκτυα αυτά κατασκευάστηκαν με τα υλικά της εποχής εκείνης δηλαδή αμιαντοτσιμεντοσωλήνες για το δίκτυο διανομής και χαλυβδοσωλήνες για τα δίκτυα μεταφοράς από τη μια δεξαμενή στην άλλη.

Οι ανάγκες ύδρευσης καλύφθηκαν μέχρι το 1984 από το παλιό εργοστάσιο αφαλάτωσης, οπόταν αυτό σταμάτησε οριστικά την λειτουργία του. Την πενταετία 1984-1989 οι ανάγκες καλύφθηκαν από νερά υδρογεωτρήσεων, ιδιωτικών πηγαδιών και με τη μεταφορά νερού με πλοία.

Το 1989 άρχισε τη λειτουργία του το νέο εργοστάσιο αφαλάτωσης στη θέση Αμπελάκι της Ερμούπολης, το οποίο σταδιακά αύξησε την δυναμικότητά του μέχρι σήμερα οπόταν η παραγωγή του φθάνει τα 4.700 κυβικά ημερησίως, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις ανάγκες ύδρευσης της Ερμούπολης και του δημοτικού διαμερίσματος Μάννα.

Από το 1995 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκαν στις μέρες μας η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αρχικά με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ερμούπολης στα  πλαίσια των έργων Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου και στη συνέχεια από τη ΔΕΥΑΕ κατά την εκτέλεση των έργων του Ταμείου Συνοχής 2000-2006.

Έτσι με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, η Ερμούπολη και το Μάννα  διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυ-λενίου που το μήκος του θα φθάνει τα 85.000 μ.

Σήμερα, ο αριθμός των εξυπηρετούμενων υδρομέτρων είναι 10.500 ενώ η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου αφαλάτωσης πλησιάζει το 1.000.000 μ3.