Αρχική | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ | Αποχετευτικό Δίκτυο

Αποχετευτικό Δίκτυο

Η Ερμούπολη διέθετε ένα από τα παλαιότερα αποχετευτικά δίκτυα στον Ελλαδικό χώρο. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1848, όταν το πρώτο δίκτυο των Αθηνών στην οδό Σταδίου, χρονολογείται από το 1849.

Όλοι οι δρόμοι του κέντρου της πόλης, διέθεταν θολωτούς ή πλακοσκεπείς τάφρους με ανά διαστήματα φρεάτια πρόσβασης για την επιτήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων. Επρόκειτο φυσικά για δίκτυο παντορροϊκό, με τελικό αποδέκτη το λιμάνι της Ερμούπολης, όπου λόγω του επικλινούς της πόλης, κατέληγαν όλοι οι αγωγοί. Σ΄ αυτό το βασικό δίκτυο προστέθηκαν αργότερα οι επεκτάσεις των γύρω συνοικιών, με δίκτυα από τσιμεντοσωλήνες ή ακόμα και πλαστικούς σωλήνες.

Οι σύγχρονες ανάγκες της πόλης επέβαλαν την ανακαίνισή του και τη δημιουργία χωριστικών δικτύων, δηλαδή δικτύων για την απορροή των ομβρίων στο λιμάνι και άλλων δικτύων για τη συγκέντρωση και τη μεταφορά των ακαθάρτων για επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Το 1987 στα πλαίσια υλοποίησης της νέας μελέτης, ξεκίνησε η κατασκευή των νέων δικτύων από το χώρο όπου προβλεπόταν να κατασκευασθεί ο βιολογικός καθαρισμός και προς το κέντρο της πόλης. Κατασκευάστηκαν αρχικά οι αγωγοί μεταφοράς και οι κεντρικοί συλλεκτήρες αγωγοί ακολουθώντας την περίμετρο του λιμανιού. Ακολούθησε η κατασκευή των αντλιοστασίων και η επέκταση των δικτύων στο κέντρο της πόλης και ακτινικά προς όλες τις συνοικίες της.

Η κατασκευή των νέων αποχετευτικών δικτύων, ακαθάρτων και ομβρίων, έγινε αρχικά με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ερμούπολης στα πλαίσια των έργων Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου και στη συνέχεια συνεχίστηκαν από τη ΔΕΥΑΕ κατά την εκτέλεση των έργων του Ταμείου Συνοχής 2000-2006. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων καλύπτονται πλέον αποχετευτικά όλες οι περιοχές της Ερμούπολης και του Μάννα, η δε Ερμούπολη θωρακίζεται κι αντιπλημμυρικά.


Τα έργα αποχέτευσης που εκτελεί η ΔΕΥΑΕ συμβάλουν στους στόχους του Ταμείου Συνοχής οι οποίοι είναι:

•    Η προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών
•    Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού
•    Η προστασία των υπογείων υδάτων
•    Η προστασία των θαλασσίων περιοχών
•    Η διατήρηση του τουριστικού ρεύματος και ο έλεγχος των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον