Αφαλάτωση

Η αφαλάτωση είναι μια μέθοδος ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινές ή υφάλμυρες πηγές. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές με ξηρό κλίμα και όπου υπάρχει  πλούσια πρόσβαση σε καθαρό θαλασσινό νερό.

Τη μέθοδο της αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού, ως αντίδοτο στην κλιματική αλλαγή και την εκτεταμένη ανομβρία, προτείνουν οι ειδικοί, τουλάχιστον για τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, όπου οι καταστροφικές συνέπειες της ξηρασίας αναμένεται να  έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

“Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε περιοχές όπου το κόστος της αφαλάτωσης γίνεται ανταγωνιστικό, σε σχέση με τη μεταφορά νερού από υδροφόρες, η κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης σαφώς και συμφέρει. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα μειώνουν συνεχώς το κόστος παραγομένου νερού. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο στις μέρες μας, που μας επιτρέπει να λειτουργούμε μία μονάδα αφαλάτωσης με τηλεχειριστήριο από χιλιόμετρα μακριά.”

Επίσης,
“ Το πλεονέκτημα  των μονάδων  αφαλάτωσης  είναι η  λειτουργία καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα από τις βροχοπτώσεις”,
Το νησί μας  συγκαταλέγεται σαν ένα από τα  πλέον άνυδρα  νησιά του Αιγαίου και δεδομένου ότι είναι δύσκολο να βρεθεί μέσα στην έκτασή του υδάτινο δυναμικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης,  το βάρος πέφτει  στο Εργοστάσιο Αφαλάτωσης.

Πρώτο μέλημα της Δ. Ε .Υ .Α .Ε είναι η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου, που επιτυγχάνεται με τη συνεχή αναβάθμιση (αντικατάσταση μεμβρανών, φίλτρων ασφαλείας)  και προσθήκη νέων μονάδων Αφαλάτωσης ικανών να καλύψουν τις  ανάγκες σε νερό  ακόμη και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως είναι η θερινή περίοδος .
                 
Για το λόγο αυτό μετά από την επέκταση του Εργοστασίου Αφαλάτωσης  το 2002 με τη προσθήκη τεσσάρων (4) μονάδων  Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 μ3, καθώς και με την προσθήκη στις μέρες μας ακόμη μιας μονάδας δυναμικότητας 750 μ3 νερού ημερησίως και  αντικατάστασης παλαιών μεμβρανών των υφιστάμενων μονάδων, η δυναμικότητα του φθάνει τα 4.700 μ3 ημερησίως.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ  (€)