Αρχική | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | Οργάνωση - Στελέχωση

Οργάνωση - Στελέχωση

ο οργανόγραμμα της Επιχείρησης είναι το παρακάτω:

 

Το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται  σε 40 άτομα.


Κάθε τμήμα αποτελείται από Συνεργεία  ή Γραφεία, με κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, σωστό καταμερισμό εργασίας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε, το οποίο και  καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε οργανικής θέσης.