Αρχική | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Επικοινωνήστε με την ΔΕΥΑΕ

Επικοινωνήστε με την ΔΕΥΑΕ

Για νέες Συνδέσεις με Δίκτυα ύδρευσης- Αποχέτευσης, για Εξόφληση Λογαριασμών
Μπορείτε να απευθυνθείτε :
Δ.Ε.Υ.Α.Ε
ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 16
ΤΗΛ. 22810.84687,
22810.87929  fax 22810.88100

Ώρες εξόφλησης λογαριασμών :
Καθημερινά  από    8.00΄ -  13.00΄ 

 

Για προβλήματα Διανομής νερού –Βλάβες Δικτύων
Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Συνεργείο  Ύδρευσης
(Παλαιά Αφαλάτωση)
ΤΗΛ. 22810.82333

 

Για μια νέα Σύνδεση  με τα δίκτυα Ύδρευσης

1)  Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από την ΔΕΥΑΕ)
2)  Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
3)  Κάτοψη ακινήτου
4)  Ταυτότητα

 

Για μια νέα Σύνδεση με το δίκτυο Αποχέτευσης

1)  Αίτηση (χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Ε)
2)  Τοπογραφικό ακινήτου
3)  Ταυτότητα
4)  Λογαριασμό νερού