Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας , Φοίνικα, νήσου Σύρου"

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας , Φοίνικα, νήσου Σύρου"

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Αντικατάσταση Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας , Φοίνικα, νήσου Σύρου»

Εκτιμώμενης αξίας 2.680.000,00 Ευρώ

(ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων
που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ)

 

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη