Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Προκήρυξη ΑΣΕΠ πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Κατεβάστε και διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη