Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη προμήθειας φίλτρων πόσιμου νερού

Διακήρυξη προμήθειας φίλτρων πόσιμου νερού

Προμήθεια φίλτρων μετεπεξεργασίας πόσιμου νερού εργοστασίου αφαλάτωσης, με ενοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 140.00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 

Κατεβάστε και διαβάστε αναλυτικά τη διακήρυξη