Αρχική | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Διακήρυξη προμήθειας ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8''

Διακήρυξη προμήθειας ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8''

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης αποχέτευσης Σύρου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών μεμβρανών θαλασσινού νερού 8'' εκτιμώμενης αξίας 65.800 Ευρώ χωρις ΦΠΑ


Κατεβάστε την διακήρυξη: